ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2005
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΠΟΣ
1 Σ/Κ 22-23/01 Κ.Χ. 18μ. Ανδρών/Γυναικών - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ - ΟΛ/ΣΥΝ Αθήνα
2 Σ/Κ 29-30/01 Κ.Χ. 18μ. Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ - ΟΛ/ΣΥΝ Αθήνα
3 Σ/Κ 12-13/02 ΚΥΠΕΛΛΟ Ανδρών/Γυναικών Κ.Χ. 18μ. ΜΕ ΟΡΙΟ 380 - ΟΛ/ΣΥΝ  
4 Σ/Κ 19-20/02 ΚΥΠΕΛΛΟ Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων Κ.Χ. 18μ. ΜΕ ΟΡΙΟ 300 - ΟΛ/ΣΥΝ  
5 Σ/Κ 26-27/02 Ειδικός Ανδρών - Γυναικών Κ.Χ. 18μ. - ΟΛ/ΣΥΝ - Πρόκριση για Εθνική Αποστολή Αθήνα
6 Σ/Κ 2-3/04 Α.Χ. Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων - ΟΛ/ΣΥΝ  
23-27 Μαρτίου 2005 Παγκόσμιο Κλειστού Χώρου 18μ. Α/Γ - Ο.Γ. -ΟΛ/ΣΥΝ Δανία
7 Σ/Κ 16-17/04 Πανελλήνιοι Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων - ΟΛ/ΣΥΝ   
8 Σ/Κ 23-24/04 Αγώνας Ανδρών/Γυναικών F.I.T.A. 2 ημερών - 144 βέλη - ΟΛ/ΣΥΝ - Πρόκριση για Εθνική Αποστολή  
4-7 Μαίου 2005 GRAND PRIX F.I.T.A. A/Γ - Ο.Γ. - ΟΛ/ΣΥΝ Τουρκία
9 Σ/Κ 14-15/05 Α.Χ. Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων - Γύρος 60/70 - ΟΛ/ΣΥΝ  
10  Σ/Κ 21-22/05 Κύπελλο Ανδρών/Γυναικών F.I.T.A 2 ημερών - 144 βέλη - ΟΛ/ΣΥΝ  
11 Σ/Κ 4-5/06 Ειδικός Ανδρών - Γυναικών Κ.Χ. 18μ. ΟΛ/ΣΥΝ - Πρόκριση για Εθνική Αποστολή Αθήνα
18-26 Ιουνίου 2005 Παγκόσμιο F.I.T.A. - Ο.Γ. - Α/Γ - ΟΛ/ΣΥΝ Ισπανία
24-30 Ιουνιου 2005 Μεσογειακοί Αγώνες Ισπανία
12 Σ/Κ 2-3/07 ΚΥΠΕΛΛΟ Α.Χ. Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων - Γύρος 60/70 - ΟΛ/ΣΥΝ  
13 Σ/Κ 16-17/07 Πανελλήνιοι Α/Γ - 70μ με Ο.Γ. - ΟΛ/ΣΥΝ - ΜΕ ΟΡΙΑ* ή 360/720 ή 720/1440  
14 Σ/Κ 17-18/09 "ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΒΕΛΟΣ" Αγώνες Α.Χ. 2Χ70 Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων - ΟΛ/ΣΥΝ - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ  
15 Σ/Κ 24-25/09 "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" Αγώνες Α.Χ. 2Χ70 Α/Γ με Ο.Γ. -ΟΛ/ΣΥΝ - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ