ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ 2006

ΤΟΠΟΣ

ΙΑΝ

14-15

18μ. - Ανδρών/Γυναικών - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ - ΟΛ/ΣΥΝ (Διοργάνωση "Τετραπτερυλλίς")

Αθήνα

ΦΕΒ

11

ΑΓΩΝΑΣ Κ.Χ. 18μ. Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ-Ε-Ν Αθήνα

ΦΕΒ

25

18μ. - Ανδρών/Γυναικών - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ - ΟΛ/ΣΥΝ (Διοργάνωση "Τετραπτερυλλίς") Αθήνα
ΦΕΒ 25 18μ. - Ανδρών/Γυναικών - ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ - ΟΛ/ΣΥΝ (Διοργάνωση "ΠΣΕ") Αθήνα
ΜΑΡ 11 ΑΓΩΝΑΣ Κ.Χ. 18μ.  Γ.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Αθήνα
ΜΑΡ 13-18 European Indoor Archery Championship 2006 Jaen-Ισπανία
ΑΠΡ 8-9 ΑΓΩΝΑΣ Γ ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.Χ.  2 Χ 70μ.  Α - Γ - Ε - Ν Αθήνα
ΜΑΙ 9-13 European Grand Prix Tournament 1st leg, 2x70μ. Porec- Κροατία