ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ 2007

ΤΟΠΟΣ

ΦΕΒ  17 Αγώνας κλειστού χώρου 18μ. Α/Γ/Ε/Ν - Α' & Β' Κατηγορίας Ο.Α.Κ.Α.
ΦΕΒ 25 Αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος κλειστού χώρου 18μ. Α/Γ/Ε/Ν - Α' & Β' Κατηγορίας Ο.Α.Κ.Α.
ΜΑΡ 31 Αγώνας Τοξοβολίας ανοιχτού χώρου 2x70μ. Α/Γ/Ε/Ν - Α' & Β' Κατηγορίας Δεκέλεια
ΑΠΡ 14-15 Αγώνα Τοξοβολίας FITA ανοιχτού χώρου Α/Γ/Ε/Ν - Α' & Β' Κατηγορίας Ελευσίνα
ΑΠΡ 28-29 Αγώνας Τοξοβολίας ανοιχτού χώρου 2x70μ. Α/Γ/Ε/Ν - Γ' Κατηγορίας Ελευσίνα
ΜΑΙ 12-13 Αγώνας Τοξοβολίας FITA ανοιχτού χώρου Α/Γ/Ε/Ν - Α' & Β' Κατηγορίας

Ασπρόπυργος

ΙΟΥΝ 2-3 Αγώνας Τοξοβολίας 2x70μ. Α/Γ/Ε/Ν - Γ' Κατηγορίας Αθήνα
ΙΟΥΝ 16-17  Πρωτάθλημα Ελλάδος 2x70m, Ανδρών-Γυναικών, ΟΛ-ΣΥΝ τόξο, Α-Β κατηγορίας Πάτρα
ΙΟΥΛ 7-15 44th World Outdoor Archery Championships Γερμανία-Λειψία
ΟΚΤ 6-7 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2x70μ - Ο.Γ. Δεκέλεια
ΝΟΕ 18 ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν - Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ελευσίνα
ΝΟΕ 25 ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν Λεχαινά
01 ΔΕΚ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Κ.Χ. 18μ. Α/Γ/Ε/Ν - Α'&Β' ΚΑΤ. Ο.Α.Κ.Α.
09 ΔΕΚ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Κ.Χ. 18μ. Α/Γ/Ε/Ν - Α'&Β' ΚΑΤ  
15 ΔΕΚ ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30 ΔΕΚ ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΕΛΕΥΣΙΝΑ