ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΑ

ΑΓΩΝΕΣ 2010

ΤΟΠΟΣ

ΙΑΝ 24

 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 18μ Α/Γ/Ε/Ν  & ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΛΑΥΡΙΟ

 

ΦΕΒ 7 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 18μ Α/Γ/Ε/Ν  & ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΛΙΟΣΙΑ

 

ΦΕΒ 20-21-28 ΠΠ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 18μ Α/Γ/Ε/Ν  & ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΛΙΟΣΙΑ

 

ΜΑΡ 27 Α ΣΚΕΛΟΣ ΚΥΠΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2Χ70 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΠΡ 10-11 B ΣΚΕΛΟΣ ΚΥΠΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2Χ70 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΠΡ 24-25  2Χ70 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΑΙ 15-16 2Χ70 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ