Προς τον Πρόεδρο

και το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ.

Κηφισίας 27Α

115 23 Αθήνα

Αριθ. Πρωτ. 294

 

Κοινοποίηση: Σύλλογοι Τοξοβολίας

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

 

 

Ο Σύλλογός μας σας παρουσιάζει τις προτάσεις του, οι οποίες σχετίζονται με τη συγκεκριμένη χρονική και διοικητική συγκυρία. Ελπίζουμε να ανοίξει ένας διάλογος, που αφενός μεν θα καταδείξει τα θέματα στα οποία συμφωνούμε, και τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε από κοινού, αφετέρου δε θα αποκαλύψει τα σημεία στα οποία η κριτική διαφοροποίηση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε παραπέρα.

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κρίνεται επείγον και αναγκαίο το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. να εισηγηθεί στη Γ.Σ. τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων, όσον αφορά στο δικαίωμα ψήφου των Συλλόγων. Προϋπόθεση για το δικαίωμα ψήφου να είναι η συμμετοχή 10 αγωνιζόμενων αθλητών, ο καθένας εκ των οποίων να παίρνει μέρος σε 3 τουλάχιστον αγώνες από αυτούς που ετησίως διοργανώνονται αποκλειστικά και μόνο από την Ε.Φ.Ο.Τ. και έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα (όχι απλούς διασυλλογικούς, διαμερισματικούς ή άλλου τύπου). Όπως όλοι γνωρίζετε το ισχύον καθεστώς βασίζεται στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει ο νόμος, το οποίο αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα αλλοίωσης της πραγματικής δυναμικής του εκλογικού σώματος.

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατηγοριοποίηση δεν λειτούργησε ως κίνητρο ανάπτυξης, αλλά αντιθέτως υπήρξε μόνιμο στοιχείο σύγχυσης, τριβής και απογοήτευσης για τους τοξότες. Προτείνουμε την πλήρη κατάργηση της κατηγοριοποίησης, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που η ανάπτυξη του αθλήματός μας θα την καθιστά επιβεβλημένη. Το πιθανό πρόβλημα της χωρητικότητας σε βαθμολογούμενους ή προκριματικούς αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ., μπορεί να αντιμετωπισθεί με τον καθορισμό ορίων ή τον διαχωρισμό του ολυμπιακού από το σύνθετο τόξο.

 

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αθλητών είναι ότι ο αριθμός των αγώνων που διοργανώνει η Ε.Φ.Ο.Τ. είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Θεωρούμε ότι αύξηση των αγώνων μπορεί να επιτευχθεί με τη μετατροπή των αγώνων Γ΄ Κατηγορίας σε ενιαίους (Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας) γύρου 2Χ70 μ. Είναι απαραίτητο στο ετήσιο πρόγραμμα να συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο και αγώνες γύρου FITA και αγώνες 2Χ70. Προτείνουμε ακόμη την κατάργηση ή έστω τη δραστική μείωση των διαμερισματικών αγώνων με ενοποίηση δύο ή περισσότερων διαμερισμάτων.

 Μετά τη θέσπιση των κατηγοριών Παίδων και Κορασίδων, εφόσον έχει πλέον προκύψει ικανός αριθμός αθλητών στις δύο αυτές κατηγορίες, θεωρούμε ότι οι επίσημοι αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ. πρέπει να μετονομαστούν σε Α-Γ-Ε-Ν-Π-Κ.

Προτείνουμε τη βελτίωση των Πανελλήνιων αγώνων με την προσθήκη μιας τρίτης ημέρας στο πρόγραμμά τους.

Θεωρούμε απαραίτητη την αναβάθμιση του θεσμού του πολυνίκη αθλητή, με τη βαθμολογία του να προκύπτει από 6 αγώνες (Πανελλήνιους, 2 Κύπελλα, 3 Εποχιακούς αγώνες – π.χ. Θερινούς, Εαρινούς, Χειμερινούς κ.τ.λ.) εν είδει μικρού πρωταθλήματος.

Κρίνεται αναγκαία η συνολική αναβάθμιση της τελετής των απονομών, ανάμεσα στα άλλα και με την κατασκευή βάθρου, που να μεταφέρεται σε κάθε αγώνα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά διεξαγωγής του.

Προτείνουμε την αύξηση των αγώνων που συμπεριλαμβάνουν και Ολυμπιακό Γύρο, καθώς και την αύξηση των αγώνων στους οποίους επιβραβεύεται το ομαδικό.

Θα θέλαμε σε σχέση με τις πανελλήνιες επιδόσεις να ισχύσει η πρακτική που εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των ατομικών αθλημάτων, δηλαδή οι αθλητές που καταρρίπτουν πανελλήνιες επιδόσεις μεγαλύτερων ηλικιακά κατηγοριών, να καταρρίπτουν την επίδοση τόσο της κατηγορίας τους όσο και της μεγαλύτερης, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία τυπικά αγωνίσθηκαν στον συγκεκριμένο αγώνα. (Για παράδειγμα, μια κορασίδα να μπορεί σε έναν αγώνα να καταρρίψει ταυτόχρονα την επίδοση τόσο των κορασίδων, όσο και των νεανίδων και των γυναικών, ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται ως κορασίδα, νεάνιδα ή γυναίκα).

 

4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΓΗΠΕΔΑ

Κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα εκ μέρους της Ομοσπονδίας για την ανεύρεση γηπέδων και προπονητηρίων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που να αντιστοιχούν χωροταξικά στις ανάγκες των Συλλόγων, καθώς και για την υποστήριξη των Συλλόγων της περιφέρειας στις αντίστοιχες ανάγκες τους. Μέχρι να προκύψουν τα κατάλληλα γήπεδα για τον ανοιχτό και τον κλειστό χώρο, η Ομοσπονδία θα πρέπει να φροντίσει για την καλύτερη συντήρηση, την καθαριότητα και τον συντονισμό της προπόνησης στους υπάρχοντες χώρους. Αν και εφόσον προβλέπεται αμειβόμενος φύλακας των γηπέδων της Ε.Φ.Ο.Τ., να προσφερθεί η θέση αυτή σε ενδιαφερόμενους αθλητές της Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι εκ περιτροπής να φροντίζουν τον χώρο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να προπονούνται, όπως και οι τωρινοί φύλακες του προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α.

 

5. ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι προκρίσεις για τη διαμόρφωση της Εθνικής Ομάδας θα πρέπει να διεξάγονται μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο και ότι τα κριτήρια της πρόκρισης θα πρέπει να είναι γνωστά πριν την εφαρμογή του συστήματος. Πιστεύουμε επίσης ότι, χωρίς τη σαφή γνωστοποίηση των αποστολών της Εθνικής Ομάδας και του αριθμού των αθλητών που θα συμμετέχουν σε κάθε διεθνή αγώνα, είναι αδύνατος ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός και η μονιμότερη λειτουργία της Εθνικής.

Προτείνουμε η Εθνική Ομάδα Α-Γ-Ε-Ν να προκύπτει από το άθροισμα των δύο καλύτερων επιδόσεων κάθε αθλητή στους τρεις τελευταίους επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ. Σε χρονιές όπως η φετινή, κατά την οποία οι διεθνείς υποχρεώσεις είναι σχεδόν αποκλειστικά γύρου FITA, οι αγώνες πρόκρισης θα πρέπει να είναι αντίστοιχου τύπου. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η συνύπαρξη αγώνων πρόκρισης γύρου FITA και γύρου 2Χ70, τότε οι επιδόσεις του γύρου 2Χ70 θα πρέπει να διπλασιάζονται για να είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες του γύρου FITA. Πέρα από τη διαμόρφωση των διεθνών αποστολών της Εθνικής, το προτεινόμενο σύστημα θα καθορίζει και την Προεθνική Ομάδα, η οποία θα αποτελείται από 5 άντρες, 5 γυναίκες, 3 εφήβους και 3 νεάνιδες, και η οποία θα συμπληρώνεται από υποσχόμενους παίδες και κορασίδες ανεξαρτήτως επιδόσεων.

Κρίνεται απαραίτητο οι αθλητές της Προεθνικής και της Εθνικής Ομάδας να προπονούνται με τους σωματειακούς προπονητές ή τους προπονητές της επιλογής τους, υπό την επίβλεψη ενός εκ περιτροπής συντονιστή-προπονητή της Εθνικής Ομάδας.

Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η θέσπιση κινήτρων Εθνικής Ομάδας (οδοιπορικά, υλικοτεχνική υποστήριξη, γιατρός, φυσιοθεραπευτής, αθλητικός ψυχολόγος κ.τ.λ.)

Στην παρούσα φάση με δεδομένη την τραγική οικονομική κατάσταση της Ε.Φ.Ο.Τ., θεωρούμε αδιανόητη την πρόσληψη Ομοσπονδιακού Προπονητή. Αντιθέτως, θεωρούμε επιβεβλημένο να βρεθούν άμεσα οι πόροι για την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η Εθνική Ομάδα είναι ύψιστη υποχρέωση της Ομοσπονδίας, ιδιαίτερα σε μια προολυμπιακή χρονιά, κατά την οποία το όνειρο των αθλητών για πρόκριση στους ολυμπιακούς καθορίζει συχνά τους όρους και τη διάσταση της ενασχόλησής τους με το άθλημα. Σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας, θα πρέπει να αποσταλεί η Εθνική με έξοδα των αθλητών ή των Σωματείων, με τη δέσμευση της Ε.Φ.Ο.Τ. ότι θα καλύψει τα έξοδα το συντομότερο δυνατόν. Αν η Ομοσπονδία αδυνατεί να ανταποκριθεί στο πλήρες κόστος των αποστολών, θα πρέπει να αναλάβει τουλάχιστον την κάλυψη μέρους αυτών. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Ομοσπονδία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, θα πρέπει να επιτρέπει στους αθλητές της Εθνικής να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα ή με την ενίσχυση των Σωματείων τους ή τυχόν χορηγών. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει με πλήρεις αποστολές στους διεθνείς αγώνες, και ιδιαίτερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι ο κορυφαίος αγώνας της χρονιάς και η βασική πρόκριση για τους Ολυμπιακούς.

Η Εθνική Ομάδα εκτός από καθρέφτης του αθλήματος είναι και το κύριο κίνητρο για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αθλητών της τοξοβολίας και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι επιτυχίες και οι επιδόσεις των αθλητών της Εθνικής θα πρέπει να κρίνονται σε σχέση με το μέγεθος, τον ερασιτεχνισμό και τις τεράστιες αδυναμίες της ελληνικής τοξοβολίας, και όχι συγκριτικά με τις επιδόσεις των αθλητών άλλων χωρών, διαφορετικού επιπέδου αλλά και τελείως διαφορετικών δεδομένων.

 

6. ΣΩΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

Κρίνεται επιβεβλημένη η ίδρυση ανεξάρτητου Σώματος Κριτών, το οποίο να αυτοδιοικείται και να φροντίζει, στον βαθμό που του αντιστοιχεί, για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο των αγώνων.

Στο Σώμα Κριτών θα πρέπει να ανατεθεί η επιμόρφωση και ο συντονισμός των μελών του, η επιμόρφωση των αθλητών και των προπονητών και η προσπάθεια για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ κριτών, αθλητών, προπονητών και παραγόντων πάνω σε θέματα που άπτονται της διεξαγωγής των αγώνων.

 

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη διαμόρφωση Τεχνικής Επιτροπής, η οποία να παίζει τον ρόλο που της αντιστοιχεί, για την επιτυχή διοίκηση και πρόοδο του αθλήματός μας. Η Τεχνική Επιτροπή θα πρέπει να είναι διευρυμένη (9 – 12 μέλη), να συμπεριλαμβάνει στη σύνθεσή της προπονητές, κριτές και τεχνοκράτες, και οι προτάσεις και τα πρακτικά της να είναι προσβάσιμα σε όλους. Θεωρούμε την πολυφωνία και την ουσιαστική σύνθεση απόψεων σημαντική για τη λειτουργία της. Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη πολλών μικρών επιτροπών (Τεχνική, Ανάπτυξης, Αγώνων κ.τ.λ.) είναι στην παρούσα φάση μη λειτουργική και αναντίστοιχη προς το μέγεθος του αθλήματός μας. Αν υπάρχει καταστατικό κώλυμα ως προς το μέγεθος της επιτροπής, να υπερκεραστεί με τη συναίνεση για ταυτόχρονες συνεδριάσεις των διαφόρων επιτροπών.

 

8.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Προτείνουμε την αύξηση της ενίσχυσης των Συλλόγων σε υλικά και σε οικονομική υποστήριξη για την πληρωμή προπονητή. Η παροχή του υλικού να γίνεται σύμφωνα με την κατάταξή τους, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Συλλόγου και όχι με προαποφασισμένο τρόπο.

Προτείνουμε επίσης η οικονομική ενίσχυση ενός Συλλόγου για τη διοργάνωση διασυλλογικού αγώνα να αυξηθεί και να ισχύει για όλους τους αγώνες που επιθυμεί να διοργανώσει ένας Σύλλογος μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Επιθυμούμε να καθιερωθούν ως θεσμός οι τακτικές εξαμηνιαίες συναντήσεις προέδρων/εκπροσώπων των Συλλόγων με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ., για την κατάθεση προτάσεων, την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση προβλημάτων των αθλητών και των Συλλόγων τους.

 

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ – ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύει το δικαίωμα ενός αθλητή να συμμετέχει και στα δύο αγωνίσματα του αθλήματός μας στη διάρκεια του ίδιου αγώνα, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό να υπάρχει μέριμνα ώστε να μη συμπίπτουν οι αντίστοιχες κατηγορίες Ολυμπιακού και Συνθέτου τόξου, όπου αυτό είναι εφικτό. Προτείνουμε λοιπόν για τον σκοπό αυτό, οι μεγάλοι αγώνες της Ομοσπονδίας (Πανελλήνιοι, Κύπελλα) να διεξάγονται σε διαφορετικές ημερομηνίες για το Ολυμπιακό και το Σύνθετο τόξο.

Προτείνουμε την αλλαγή του συστήματος βαθμολόγησης των Συλλόγων στους βαθμολογούμενους αγώνες της Ομοσπονδίας:

Α. Ανεξάρτητη βαθμολογία για το Ολυμπιακό και το Σύνθετο τόξο, άρα και ανεξάρτητο πρωταθλητή και πολυνίκη Σύλλογο στα δύο αγωνίσματα.

Β. Ίση βαθμολογική επιβράβευση του ατομικού και του ομαδικού κάθε κατηγορίας, κι όχι διπλάσια για το ομαδικό όπως ισχύει τώρα.

Γ. Βαθμολογική επιβράβευση κάθε αθλητή των μεγάλων κατηγοριών Ανδρών/Γυναικών με διπλάσιους βαθμούς από τις κατηγορίες Εφήβων/Νεανίδων. (Κατά τη γνώμη μας οι κατηγορίες Παίδων/Κορασίδων θα πρέπει, για λόγους παιδαγωγικού χαρακτήρα και αγωνιστικής εξέλιξης, να μείνουν έξω από το κυνήγι και την πίεση της βαθμοθηρίας.)

Δ. Στους βαθμολογούμενους αγώνες η Ε.Φ.Ο.Τ. βραβεύει τους αθλητές σύμφωνα με την τελική κατάταξη του Ολυμπιακού Γύρου και βαθμολογεί τους Συλλόγους σύμφωνα με την κατάταξη των αθλητών στους προκριματικούς. Ακόμη και αν είναι αντικειμενικότερο, είναι εξαιρετικά παράδοξο η τελική θέση του αθλητή να μην αποδίδει τους αντίστοιχους βαθμούς στον Σύλλογο. Η βαθμολογική επιβράβευση των Συλλόγων επιβάλλεται να προκύπτει από την τελική κατάταξη του αγώνα, που δεν είναι άλλη από την κατάταξη του Ολυμπιακού Γύρου. Το ίδιο θα πρέπει λογικά να ισχύσει και για τον θεσμό του πολυνίκη – για τη βαθμολόγηση του αθλητή με τα δεδομένα της τελικής του θέσης και αντίστοιχα του Συλλόγου.  

 

 

Η Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Αλίκη Τσοτσορού             Ιωάννης Καραβασίλης