ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κυπέλλου Ελλάδος FITA A.X. Ανδρών - Γυναικών
Νέο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας, 21 - 22 Μαίου 2005
ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ          
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α  Α/Σ Γ Γ/Σ         Α Α/Σ Γ           ΣΥΝΟΛΟ
1 " ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ " 9 5 26 3         16 - 16           75
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 11 - -         14 16 -           49
3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - - 6 6         10 - 12           34
4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ " ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ " - - - 12         8 12 -           32
5 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - - - 12         - 14 -           26
6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - - 4 -         6 - 14           24
7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 8 - -         12 - -           21
8 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - 3 - -         - 10 -           13
                        -            
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
9 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ " ΑΧΑΙΟΙ " - 2 - -         - 8 -                           10
10 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Π.Θ. 8 - - -         - - -                           8
11 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.Ο.Ε.Ε. - 7 - -         - - -                           7
- ΦΥΣ. & ΠΕΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΟΔΡΥΣΕΣ " ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 7 - - -         - - -                           7
13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ " ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ " - - - -         4 - -                           4
14 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 - - -         - - -                           3
15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ " ΦΑΕΘΩΝ " ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - - - -         2 - -                           2